Header text
Header image
1
2
3
4
5

Bayan Gallery

 

 

Date

Honorable Speaker

Venue

File

04-Mar-2018

Hazrat Maulana Faisal Khalil Sahib

NAKHLAH Campus

Play

19-Nov-2017

Hazrat Maulana Obaidullah Khalid Sahib

NAKHLAH Campus

Play

05-Mar-2017

Hazrat Maulana Faisal Khalil Sahib

NAKHLAH Campus

Play

27-Nov-2016

Hazrat Maulana Obaidullah Khalid Sahib

NAKHLAH Campus

Play

03-Apr-2016

Hazrat Maulana Inaam Ullah Sahib

NAKHLAH Campus

Play

03-Feb-2016

Hazrat Mufti Taqi Usmani Sahib

-

Play

29-Nov-2015

Hazrat Maulana Muhammad Aadil Sahib

NAKHLAH Campus

Play

01-Mar-2015

Hazrat Hafiz Muneer Abdul Razzak Sahib

NAKHLAH Campus

Play

30-Nov-2014

Hazrat Mufti Muhammad Najeeb Khan Sahib

NAKHLAH Campus

Play

02-Mar-2014

Hazrat Mufti Muhammad Najeeb Khan Sahib

NAKHLAH Campus

Play

24-Nov-2013

Hazrat Maulana Abdul Sattar Sahib

NAKHLAH Campus

Play

19-Jan-2013

Hazrat Sufi Shah Feroz Abdullah Memon Sahib

NAKHLAH Campus

Play

15-Dec-2012

Hazrat Mufti Abdul Jabbar Sahib

NAKHLAH Campus

Play